Procedură reclamaţii

 Home / Procedură reclamaţii

Modalităţi de înaintare, înregistrare şi soluţionare a reclamaţiilor, precum si termenele de rezolvare ale acestora.

Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali

a) puteti inainta o reclamatie folosind urmatoarele date de identificare ale companiei noastre:

  • - telefon: 021 599 11 00
  • - fax: 021 599 22 22
  • - adresa e-mail: transtel@tts.ro
  • - adresa postala: str.Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti
b) departamentul comercial Trans Tel Services este cel insarcinat cu primirea si inregistrarea reclamatiilor, persoana de contact fiind Nicolae Dumbrava nicolae.dumbrava@tts.ro

c) declaratia se va depune in maxim 48 de ore de la sesizarea defectiunii in sistemul Trans Tel.

d) termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 48 de ore de la primirea reclamatiei. Termenul se poate prelungi, in functie de complexitatea defectiunilor aparute.

e) termenul de informare cu privire la rezultatul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei va fi comunicat prin intermediul unei notificari transmise de reprezentantii Trans Tel prin fax sau e-mail.

f) in cazul in care litigiul nu este solutionat pe cale amiabila, aveti posibilitatea apelarii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii sau va puteti adresa instantelor competente.